Vyjádření Energetického regulačního úřadu k postupu pro stanovení flexibility prostřednictvím akumulace plynárenské soustavy stanovené operátorem trhu pro plynárenský den

30. 5. 2016

V souvislosti s možnou nejednoznačnou interpretaci postupu výpočtu velikost flexibility FOPMC za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM uvedeného v příloze č. 5 bodu b) vyhlášky č. 349/2015 Sb. vydává ERÚ toto vyjádření pro zajištění jednotného přístupu k dané problematice a předvídatelného a transparentního prostředí pro účastníky trhu s plynem.

Připojené soubory