Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška). Po vyhodnocení prvního roku sběru údajů o výrobě tepelné energie je navrženo plánované doplnění sběru údajů o rozvodech tepelné energie tak, aby bylo možné ve zveřejňovaných čtvrtletních a ročních zprávách o provozu teplárenských soustav ČR prezentovat ucelená data o teplárenských soustavách. Zároveň při této příležitosti je rovněž navržena drobná úprava výkazů pro držitele licence na přepravu plynu a držitele licence na distribuci plynu.


Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) (PDF, 112 kB)

Zveřejněno dne 12. dubna 2018.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 66 kB) k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)  o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.


Zveřejněno dne 12. dubna 2018.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání doručených připomínek.

Energetický regulační úřad v rámci veřejného konzultačního procesu neobdržel žádné připomínky.

Zveřejněno dne 6. června 2018.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání doručených připomínek.

Energetický regulační úřad v rámci veřejného konzultačního procesu neobdržel žádné připomínky.

Zveřejněno dne 6. června 2018.