Veřejný konzultační proces k revizi postupu při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru

14. 7. 2016

V návaznosti na veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, zahajuje Energetický regulační úřad konzultační proces ke vznesenému podnětu na revizi postupu při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě.

Energetický regulační úřad očekává připomínky k předloženému návrhu na změnu postupu a k navrženému schématu.

Lhůta pro předložení připomínek je do 28. července 2016 na e-mailovou adresu plyn@eru.cz.

 

Připojené soubory