Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

Předmětem konzultace jsou přiložené platné znění novelizovaných ustanovení vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví (PDF, 1,0 MB)

Připomínky a podněty k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu konzultace@eru.cz do 3. ledna 2017.

Pravidla veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví (PDF, 143 kB)

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví jsou uvedeny ve vypořádání připomínek.

Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, které byly obdrženy v rámci veřejného konzultačního procesu.

Vypořádání připomínek (PDF, 84 kB)