Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů - úplné znění s vyznačenými změnami (PDF, 1 123 kB)

Odůvodnění k návrhu vyhlášky (PDF, 258 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 137 kB) k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů