Veřejný konzultační proces k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Energetický regulační úřad zahajuje dne 23. 10. 15 veřejný konzultační proces k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Energetický regulační úřad upozorňuje, že s ohledem na účinné znění § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, se postup pro stanovení výše a rozsahu podpory nepoužije, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

Návrh cenového rozhodnutí č. X/2015 (pdf, 367 kB)

Odůvodnění Návrhu cenového rozhodnutí č. X/2015 (pdf, 25 kB)

Pravidla konzultačního procesu:

 1. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu Cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz.

   

 2. Připomínky musí být zaslány ve formě připomínka, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do cenového rozhodnutí.

   

 3. Jestliže si odesilatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „NEZVEŘEJŇOVAT".

   

 4. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky. Podstatné a zásadní připomínky zohlední v rámci změn návrhu cenového rozhodnutí.

   

 5. Lhůta pro podání připomínek je do pátku 6. listopadu 2015 do 12:00 hod.

   

 6. Konzultační proces bude zakončen vydáním Cenového rozhodnutí.

   

 7. V případě důvěrných připomínek bude vypořádání probíhat formou e-mailové komunikace.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu došlo dne 6. listopadu ve 12:00 k jeho ukončení.

Připomínky k CR X/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (pdf, 1080 kB)