Upozornění na veřejný konzultační proces Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s elektřinou, že Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 18. listopadu, 23:59 (CET). Veřejná konzultace se týká návrhu provozovatelů přenosových soustav k stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek, dále rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací a rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací. Na těchto návrzích nebyla mezi regulačními orgány nalezena shoda, a proto byly předány ACERu k rozhodnutí. Účastníci trhu s elektřinou mohou ACERu poskytnout svoji zpětnou vazbu prostřednictvím těchto odkazů:

Veřejná konzultace návrhu k stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2019_E_13.aspx

Veřejná konzultace rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2019_E_14.aspx

Veřejná konzultace rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2019_E_15.aspx