Stanovisko Energetického regulačního úřadu k upřesnění výkladu Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2015 ze dne 21. října 2015, týkajícího se účtování měsíční rezervované přepravní kapacity u smluv o přepravě plynu uzavřených v roce 2015 s účinností přesahující do roku 2016

25. 1. 2016

Energetický regulační úřad vydává úpřesňující stanovisko pro zajištění jednoznačné interpretace postupu při vyúčtování ceny za rezervaci měsíční přepravní kapacity podle smluv o přepravě plynu uzavřených v roce 2015, kdy účinnost těchto smluv přesahuje až do roku 2016.

Připojené soubory