Spolupráce ERÚ a SEI při cenových kontrolách podporovaných zdrojů energie

11. 3. 2019

Tiskové sdělení

Zástupci Státní energetické inspekce (SEI) a Energetického regulačního úřadu se domluvili na koordinaci při návrhu cenových kontrol ze strany SEI. Jednání se uskutečnilo jako součást společné iniciativy obou institucí. Koordinaci aktivit bude mít na starosti pracovní skupina.