Soudní přezkum rozhodnutí o námitkách

6. 1. 2015

k § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Rozhodnutí o námitkách podle § 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti, a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. února 2004, sp. zn. 5 A 55/2001)

Připojené soubory