Skanska a.s.

10. 12. 2011

Číslo jednací: 04346-5/2011-ERU

Účastník řízení prováděl v katastrálním území města České Budějovice 6 (parcelní pozemek č. 338, ulice Nádražní a Lannova) v prostoru ochranného pásma podzemního kabelového vedení nízkého napětí zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným výpadkem dodávky energie a proto touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 46 odstavec 8 písmeno c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), čímž spáchal správní delikt podle § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 26271303

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2011

Připojené soubory