Sdělení pro účely regulace cen tepelné energie na rok 2021 - referenční cenová metoda

21. 10. 2020

Sdělení ERÚ

Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace cen tepelné energie na rok 2021 podklady pro stanovení referenční ceny elektřiny a tepla dle přílohy č. 4 části B. Referenční cenová metoda cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie, účinného od 1. 1. 2021

Připojené soubory