Rozhodnutí o schválení Podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy dle ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. a) Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování vykonové rovnováhy v elektroenergetice

18. 12. 2018

Rozhodnutí

Energetický regulační úřad rozhodl o schválení Podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy dle ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. a) Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování vykonové rovnováhy v elektroenergetice ve znění změn dokumentu s názvem "Pravidla provozování přenosové soustavy KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy" doručeném Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEPS, a.s., dne 29. listopadu 2018.

Rozhodnutí

Příloha - část 1

Příloha - část 2

Příloha - část 3

Příloha - část 4