Rozhodnutí o schválení obecně použitelných požadavků doručených společností ČEPS, a.s. podle ustanovení čl. 7 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631, ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě

30. 11. 2018

Energetický regulační úřad rozhodl o schválení obecně použitelných požadavků podle ustanovení čl. 7 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631, ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě ve znění dokumentu s názvem „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631", s účinností od 27. dubna 2019.

Dokument byl doručen Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEPS, a.s. dne 12. října 2018. Rozhodnutí je možné najít zde.

UPOZORNĚNÍ:

Dne 21. prosince 2018 bylo vydáno Opravné rozhodnutí, které je možné najít zde.