Rozhodnutí o povolení odkladu povinnosti provozovatele přepravní soustavy splnit ustanovení nařízení Komise (EU) č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnání plynu v přepravních sítích, podle čl. 52 Nařízení v souladu s § 67 a násl. správního řádu

7. 10. 2015

Číslo jednací: 06301-5/2015-ERU

Připojené soubory