Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2014 o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů na rok 2015

1. 12. 2014

Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2014 o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů na rok 2015 (2014/713/EU)

Připojené soubory