Rizika podomního prodeje

26. 2. 2013

Na základě informací získaných z podnětů a stížností zákazníků Energetický regulační úřad znovu důrazně varuje před postupy podomních prodejců elektřiny a plynu.

Podomní prodejci nejčastěji postupují takto:
- informují, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenu smlouvu, končí činnost,
- požadují předložení vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu nebo se dožadují kontroly elektroměru nebo plynoměru s tím, že provádí kontrolu nastavení stávajících tarifů zákazníka a následně se podbízejí s nabídkou levnější dodávky elektřiny nebo plynu,
- naléhají na okamžité podepsání smlouvy, argumentují časově omezenou nabídkou, nenechají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí.

 

Mezi další nejčastější způsoby klamavého jednání podomních obchodníků patří:
- neposkytují zákazníkovi úplnou informaci o nabídce, spotřebitel až dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační nebo při předčasném ukončení smlouvy deaktivační poplatek:,
- ¨neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu,
- smlouvy neobsahují obchodní podmínky dodavatele,
- dochází však i k falšování podpisů na smlouvách.

 

Na trhu neustále roste aktivita dodavatelů energie. Změna dodavatele je však svobodnou volbou každého zákazníka, kterou by si měl dobře promyslet, seznámit se s podmínkami nové nabídky a porovnat je i s dalšími, zjistit zda se mi změna vůbec vyplatí a pak se v klidu rozhodnout," říká předsedkyně Energetického regulačního úřadu A. Vitásková a dále dodává, „je nutno důrazně varovat zákazníky, aby v žádném případě nepodepisovali podomnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu bez toho, aby si ji přečetli a porozuměli jejímu obsahu. Pokud se tak již stane a zákazník dodavatele elektřiny nebo plynu změnit nechce, je třeba využít práva na odstoupení od smlouvy."