Regulační aspekt dle čl. 4 odst. 2 písm. e) – Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností v souladu s čl. 36 odst. 1

16. 9. 2020

Článek

Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností v souladu s čl. 36 odst. 1 vyplývající z čl. 4 odst. 2 písm. e) nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, byly dne 31. 10. 2018 předloženy provozovatelem přenosové soustavy, společností ČEPS, a.s. Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „ERÚ") ke schválení.

Rozhodnutí ERÚ ze dne 14. 5. 2019 je dostupné zde a samotný text schválených pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností je dostupný zde.