Rámec pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu podle čl. 19 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

5. 12. 2019

Článek

Rámec pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu podle čl. 19 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byl schválen Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 21. prosince 2018. Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s.,  IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Přílohy:

Sdělení o schválení Rámce pro zavedení Evropské platformy (PDF, 2276 kB)