R34717 – rozhodnutí o rozkladu

12. 9. 2019

Číslo jednací: 07458-23/2017-ERU

Rozklad účastníka řízení proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 07458-18/2017-ERU ze dne 9. dubna 2018 se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2018

první stupeň

Připojené soubory