R27219 – usnesení o zastavení řízení

30. 10. 2019

Číslo jednací: 12974-11/2017-ERU

Správní řízení vedené pro podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 energetického zákona se zastavuje, neboť odpovědnost za přestupek zanikla.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2019

Připojené soubory