Vyhlášení veřejné diskuze ke strategii regulace ve III. regulačním období

1. 9. 2008

Průvodní dopis (PDF, 210 kB) k vyhlášení veřejné diskuze ke strategii regulace ve III. regulačním období

Zpráva Energetického regulačního úřadu (PDF, 792 kB) o metodice regulace III.regulačního období včetně základních parametrů regulačního vzorce a stanovení cen

Připojené soubory