Postup Energetického regulačního úřadu v rámci třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

23. 10. 2019

Sdělení

Energetický regulační úřad zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Informace k třetí veřejné soutěži programu THÉTA jsou uvedeny na internetových stránkách Technologické agentury ČR.

Připojené soubory