POSTOLKA-DRILLING, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

14. 9. 2021

Číslo jednací: 01193-17/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

POSTOLKA-DRILLING, s.r.o., se sídlem Pražská 470, 509 01 Nová Paka, IČO: 25281917

Datum nabytí právní moci: 27. 7. 2021

Připojené soubory