Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění novely zákona č. 165/2012 Sb., schválené Parlamentem České republiky a podepsané prezidentem republiky (sněmovní tisk 870), který má nabýt účinnosti 1. 1. 2022.

Návrh registrační vyhlášky (PDF; 217 kB)