Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021 (navazuje na veřejný konzultační proces z konce roku 2019)

Energetický regulační úřad koncem roku 2019 zahájil aktualizaci používané metodiky pro meziroční změnu ročního zeleného bonusu. V rámci nového konzultačního procesu jsou předloženy úpravy dalších parametrů metodiky.

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu (PDF; 772 kB).

Připomínky (PDF; 1 661 kB).