Licehamr s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

23. 9. 2021

Číslo jednací: 05767-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Licehamr s.r.o., se sídlem Jiříčkové 3072/2, 106 00 Praha – Záběhlice, IČO: 24199508

Datum nabytí právní moci: 12. 8. 2021

Připojené soubory