Konzultace posouzení implementace NAŘÍZENÍ KOMISE č. 312/2014 (NC BAL)

27. 3. 2018

Konzultace věci posouzení implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích

Energetický regulační úřad zahajuje konzultační proces ve věci posouzení implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích (NC BAL).
 

Připojené soubory