IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

20. 5. 2019

Číslo jednací: 02429-3/2019-ERU

Obviněný ze správního deliktu se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o., se sídlem Jeremiášova 803, 155 00 Praha, IČO: 24257311

Datum nabytí právní moci: 26. 3. 2019

Připojené soubory