Informace o konzultačním procesu

8. 9. 2008

Energetický regulační úřad obdržel připomínky od více než 23 subjektů z řad regulovaných a licencovaných subjektů, zákazníků, asociací, ústředních orgánů státní správy a ostatních účastníků trhu. Vzhledem k široké rozdílnosti, nepřesnosti a nejednoznačnosti došlých připomínek se úřad rozhodl, že připomínky budou nejdříve s oslovenými subjekty v prvním kole objasněny a následně zveřejněny do 25. 10. 2008 v elektroenergetice a do 6. 11. 2008 v plynárenství. Z těchto důvodů úřad rozhodl taktéž prodloužit konzultační proces do 12. 12. 2008 a posunout aktualizaci metodiky do 31. 1. 2009.