Indikativní ceny plynu: neregulujeme, informujeme

30. 8. 2016

ERÚ nově zavedl tzv. indikativní ceny komodity plyn. Jde o jednoduchý ukazatel, který spotřebitelům na první pohled prozradí, jak je na tom s cenami jejich obchodník.

Energetický regulační úřad (ERÚ) průběžně monitoruje energetický trh – ceny plynu, elektřiny i tepla pro domácnosti. Jelikož počátkem tohoto roku zaplnily česká média zprávy o vysokých maržích obchodníků s plynem, rozhodla jsem se tento monitoring prohloubit a požádala jsem o spolupráci i další státní instituce ÚOHS, MPO, ČNB aj.

Výsledek prokázal, že ERÚ nastavil podmínky pro fungování liberalizovaného trhu s plynem správně, v souladu s příslušnou legislativou. Konkurence je tu silná, na trhu působí 88 obchodníků, kteří snižují ceny, za které mohou domácnosti plyn nakoupit. Zároveň ale vidíme, jak se rozevírají nůžky mezi nejlepšími a nejhoršími nabídkami obchodníků. To může vést k tomu, že spotřebitelé, kteří si nabídky pravidelně porovnávají a nebojí se s obchodníkem dohadovat o ceně, platí výrazně méně než domácnosti, které jsou pasivní nebo jsou svázány smlouvami na dobu určitou a s fixní cenou.

Neuvažovali jsme hned o regulaci, ale chtěli jsme najít nástroj, který by pomohl těm domácnostem, které platí zbytečně moc. Zavádíme proto nové ukazatele, tzv. indikativní ceny komodity plyn, které budeme čtvrtletně zveřejňovat na webových stránkách ERÚ.

Jako zásadní je třeba sdělit, že neexistuje postih obchodníka, bude-li i nadále prodávat tuto komoditu za vyšší cenu, než bude určovat indikativní cena. Pro obchodníka je indikativní cena nezávazná. Slouží především pro kontrolu spotřebiteli. ERÚ chce tímto opatřením především více chránit konečného spotřebitele z řad domácností. V rámci svých stávajících zmocnění je to maximum, co můžeme pro konečného spotřebitele z řad domácnosti udělat.

Zároveň chceme znovu vybídnout obchodníky, aby přistupovali ke změnám cen pružně a nevytvářeli předpoklady pro znovunastavení regulace cen plynu pro tuto kategorii spotřebitelů. Proto nejdříve zavádíme taková opatření, která podpoří již existující konkurenci a jedním z nástrojů – nikoliv jediným – jsou právě indikativní ceny. V případě, že tento krok nebude dostačující, žádá již nyní ERÚ gestora energetického zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu o zmocnění k dalším krokům k vyšší ochraně domácností.

Indikativní ceny komodity plyn jsou rozdělené na tři skupiny podle charakteru odběru – Vaření, Ohřev vody a Otop. Ukazatel odráží cenu plynu na burze, náklady a marži. (Podotýkáme, že marže není zisk, ale zahrnuje i náklady obchodníka, vč. poplatků.) Pokud spotřebitelé porovnají indikativní cenu s cenou obchodníka (na faktuře a v ceníku má položka např. název „platba za ostatní služby dodávky") mohou zjistit rozdíl a potenciální úsporu.

Indikativní cena je samozřejmě pouze jedním z nástrojů, který má posílit konkurenční, zdravé tržní prostředí. ERÚ k dané problematice vydával také publikaci Jak se bránit nekalým obchodním praktikám a činí další kroky, které mají rozhýbat spotřebitele na cestě k využití konkurence, která vede k nižším cenám a menším částkám ve vyúčtování. Jedním z nich je například vydání a pravidelné aktualizace Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, k jehož inovované verzi právě probíhá připomínkové řízení a vyjádřit se můžete i vy.