in-Power s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

19. 4. 2021

Číslo jednací: 03027-15/2020-ERU

I. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 03027-10/2020-ERU ze dne 1. června 2020 se v části výroku II. mění tak, že se slova „352 044 Kč (slovy: tři sta padesát dva tisíc čtyřicet čtyři korun českých)" nahrazují slovy „13 000 Kč (slovy: třináct tisíc korun českých)".

II. Ve zbylé části se rozklad společnosti proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 03027-10/2020-ERU ze dne 1. června 2020 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

in-Power s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26089599

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2021

první stupeň

 

Připojené soubory