Energetika musí být bezpečná a cenově přijatelná

16. 7. 2015

Podporuji snahy o zvýšení energetické bezpečnosti za přijatelnou cenu. Energetická unie má prioritu a podporu u členských států Evropské unie. ČR se v rámci předsednictví Visegrádské čtyřky na energetiku soustřeďuje.

Budoucnost energetiky, energetická bezpečnost a ochrana spotřebitele jsou důležitou součástí programu českého předsednictví zemí Visegrádské čtyřky. Udržení energetické bezpečnosti a ochrana zájmů zákazníků je také hlavním cílem EU při vytváření Energetické unie. Vnímám tyto snahy jako velmi důležité a jsem ráda, že ČR plně záměry Evropské komise podporuje a během českého předsednictví ve Visegrádské skupině se zasadí o to, aby se tyto záměry úspěšně staly realitou. Jsem tedy jenom ráda, že z iniciativy ERÚ byla již před dvěma lety zahájena úzká spolupráce mezi regulátory zemí V4 a že v České republice opakovaně jednají zástupci regulačních orgánů a regulovaných subjektů všech čtyř zemí a přesně výše uvedené problematice se aktivně věnují.

Kromě velkých staveb plynovodů a propojení s okolními státy je nutné a nesmírně důležité připravit a realizovat také investice do infrastruktury v České republice, které musejí být správně naplánovány a u kterých musejí mít investoři jistotu, že budou realizovatelné. Nejde přitom jenom o nové „dráty a trubky", ale také o zvýšení bezpečnosti před kybernetickými útoky a celou řadu dalších opatření. Jsem přesvědčena, že ERÚ připravuje v rámci zákonných mantinelů takové podmínky, které budou regulované subjekty motivovat k dlouhodobým a efektivním investicím.

Na druhé straně se jako předsedkyně ERÚ zasadím o to, aby se investice nedělaly za cenu nepřijatelného zvyšování cen pro konečné zákazníky, které by je mohly uvrhnout do energetické chudoby. Proto například u nové tarifní struktury v elektroenergetice budu trvat na tom, aby byla přijata taková opatření, která umožní snížit případné negativní dopady na ty nejvíce chudobou ohrožené skupiny obyvatel.