Energetika Chropyně, a.s. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

30. 12. 2014

Číslo jednací: 09640-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČ: 25517074

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Připojené soubory