Druhá edice pokynů ACER k implementaci nařízení REMIT

28. 9. 2012

ACER vydala druhou edici právně nezávazných pokynů k implementaci nařízení REMIT.

Tyto pokyny navazují na první edice pokynů, které byly vydány a zpřístupněny veřejnosti 20. prosince 2011. Pokyny se zaměřují především na výklad definic pojmů podle čl. 2 nařízení REMIT, např. velkoobchodní energetický produkt, velkoobchodní trh s energií a účastník trhu,  a dále upřesňují , co se skrývá pod pojmy důvěrná informace a manipulace s trhem, a to včetně příkladů takového chování.

ACER začíná současně připravovat obsah třetí edice pokynů k implementaci nařízení REMIT, které jsou plánovány ke zveřejnění na počátku roku 2013 a měly by se především věnovat popisu legislativních procesů, které se vztahují k vydání prováděcích aktů ze strany Evropské komise.

Text pokynů k implementaci nařízení REMIT nalezne ve formátu PDF zde a jejich porovnání s první edicí pokynu ve formátu PDF zde.