Cenové rozhodnutí č. 2/2021

30. 3. 2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2021 ze dne 30. března 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

V souvislosti s vydáním vyhlášky č. 125/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, došlo mimo jiné k úpravě pravidel při poskytování podpůrných služeb. Ve vztahu k poskytování podpůrných služeb bude za výrobce I. kategorie považován pouze takový výrobce, který podpůrné služby poskytoval již v roce 2020 a bude tak činit v požadovaném rozsahu i nadále. Novela vyhlášky byla vydána ve Sbírce zákonů dne 17. března 2021 a úprava definice výrobce I. kategorie bude účinná od 1. dubna 2021.

Potencionální noví zájemci o poskytování záporné regulace (snížení výroby, zvýšení odběru), kteří dosud nebyli výrobci I. kategorie, by v případě zvýšení odběru museli v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, sjednat a hradit pro tento odběr cenu za rezervovanou kapacitu, nebo cenu za překročení rezervované kapacity. Při svém rozhodování o vstupu na trh s podpůrnými službami by byli při zachování současného stavu bez úpravy cenového rozhodnutí zásadním způsobem omezováni.

Z důvodu řádného promítnutí uvedené úpravy na trhu s elektřinou tak Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, v rozsahu dvou bodů. Tyto body specifikují výjimku z uplatnění ceny za překročení rezervované kapacity v souvislosti s přímým poskytováním podpůrných služeb.

Energetický regulační úřad očekává, že navrhovaná změna cenového rozhodnutí přinese v konečném důsledku pozitivní dopady na zákazníky s ohledem na snížení celkových nákladů na poskytování podpůrných služeb. Zároveň je uvedená změna nezbytnou podmínkou pro možnost poskytování služeb záporné regulace novými poskytovateli.

 

Energetický regulační věstník, částka 3/2021, ze dne 30. března 2021

Připojené soubory