ACER Workshop k implementaci REMIT

20. 6. 2013

Veřejný workshop k implementaci REMIT je pořádán ACER v Ljubljani dne 11. července 2013 v čase od 12:00 do 16:00 hod.

Workshop nabízí příležitost pro zainteresované strany se vyjádřit k otázkám účinného zveřejňování důvěrných informací, registrace účastníků trhu a sběru dat. Program je k dispozici níže.

Další aktuální informace k workshopu naleznete na stránkách ACER v sekci MEDIA a News.

Připojené soubory