CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 09583-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., se sídlem Ctiradova 187/25, Chrlice, 643 00 Brno, IČO: 29301793

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon