CREAM Real Estate, s.r.o. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 09661-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CREAM Real Estate, s.r.o., se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 27790380

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon