COVENANT zahrady a parky s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

26.05.2020, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 02711-11/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm.p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození energetického zařízení a přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm. b) energetického zákona tím, že prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.

Informace o účastníkovi řízení:

COVENANT zahrady a parky s.r.o., se sídlem Praha 9, Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha, IČO: 28403151

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2019

Attached files

Sdílejte

Share icon