COOLROOF s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu umísťovat nebo zřizovat v ochranném pásmu elektrizačního zařízení stavby a jiná zařízení

Účastník řízení
COOLROOF s.r.o.
IČO
09204431
Spisová značka
00206/2021-ERU
Číslo jednací
00206-23/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona v přesně nezjištěné době jako investor a objednatel výstavby opěrné zdi, zřídil tuto stavbu na pozemku v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nízkého napětí bez souhlasu jeho vlastníka, tj. provozovatele distribuční soustavy a tím porušil zákaz v ochranném pásmu elektrizačního zařízení zřizovat bez souhlasu vlastníka elektrizačního zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 146.89 KB

Obsah

Sdílejte