Construction Energy Tech s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 10648-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození

Informace o účastníkovi řízení:

Construction Energy Tech s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 01585096

Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon