Construction Energy Tech s.r.o., – porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05631-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ústí, zemní práce, při kterých došlo k poškození přípojky středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Construction Energy Tech s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 015 85 096

Datum nabytí právní moci: 31. 5. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte