Construction Energy Tech s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09693-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ústí u č.p. 81 zemní práce související s realizací projektu „Čistá řeka Bečva II-A; 46.1 Kanalizace obce Ústí", kdy při ručním provádění výkopových prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Construction Energy Tech s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Praha 8, PSČ: 180 00, IČ: 01585096

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon