COMMODUM, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04519-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jezernice, v blízkosti nemovitosti č. p. 80 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „JEZERNICE – KANALIZACE A ČOV", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 424.72 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon