COMFORT ENERGY s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivé informace a užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 06686-3/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace a ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a s ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku.

Informace o účastníkovi řízení:

COMFORT ENERGY s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha, IČO: 28393538

Datum nabytí právní moci: 1. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 870.06 KB

Obsah

Sdílejte