COMFORT ENERGY s.r.o. - rozhodnutí k neuvedení informace

13.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 10745-26/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající neuvedl v rozporu s ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele nejméně v období od 27. 5. 2016 do 19. 12. 2016 informaci o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), tj. informaci o Energetickém regulačním úřadě (www.eru.cz), ve svých obchodních podmínkách, na které odkazovaly smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu uzavřené ve výše uvedeném období účastníkem řízení (v postavení prodávajícího) se spotřebiteli.

Informace o účastníkovi řízení:

COMFORT ENERGY s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha, IČO: 28393538

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2020

 

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 994.64 KB

Sdílejte

Share icon