COMFORT ENERGY s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 12348-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako obchodník s plynem v rozporu s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnost předložit údaje o zajištění rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu do patnáctého dne následujícího měsíce. Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, se v části týkající se podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona za měsíc březen 2018, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako obchodník s plynem v rozporu s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnost předložit údaje o zajištění rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu za měsíc březen 2018 v daném termínu, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

COMFORT ENERGY s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha, IČO: 28393538

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon