COMFORT ENERGY s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 06223-22/2017-ERU

Správní řízení vedené pro podezření ze spáchání 216 správních deliktů dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele užil agresivní obchodní praktiku ve smyslu písm. f) přílohy č. 2 k zákonu o ochraně spotřebitele ve spojení s ust. § 4 odst. 3 téhož zákona, když požadoval po 216 odběratelích platby za sdružené služby dodávky elektřiny, které daným odběratelům dodal i přesto, že si je tito odběratelé od něj neobjednali, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost COMFORT ENERGY s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha, IČO: 28393538

Datum nabytí právní moci: 22. 3. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 693.09 KB

Obsah

Sdílejte