COMFORT ENERGY s.r.o. – rozhodnutí k užití nekalých obchodních praktik

Číslo jednací: 11790-6/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele užil agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5a odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu, když za období od 1. ledna 2014 do 1. dubna 2014 požadoval po odběrateli platby za sdružené služby dodávky plynu, které uvedenému odběrateli dodal i přesto, že si je od něj neobjednal, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost COMFORT ENERGY s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 28393538

Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.58 MB

Obsah

Sdílejte